Tutorials

  Modellere et dekk i MAYA COMPLETE

Av Henning Birkeland

I denne oppgaven skal vi bruke enkel polygon modellering til å modellere et dekk.
 1.Lag en polygon sylinder (Create -> Polygon Primitives -> Cylinder). Sett Rotate Z til 90 i Channel boksen for å få sylinderen på høykant. Klikk på PolyCylinder under Inputs i Channel boksen og sett Radius = 1.4, Height=1, Subdivisions Axis = 60 og Subdivisions Height = 4.2.Gå til Topp vinduet, høyreklikk over objektet og velg "Vertex", dra en markering over vertex rad 2 og 4. Velg roteringsverktøyet og roter med den grønne sirkelen (sylinderens lokale Y-akse) til linjene danner et sikk-sakk mønster.

3. Marker den midterste raden med vertex punkter, velg skaleringsverktøyet og skaler litt utover med den gule skaleringsboksen. Merk raden lengst til høyre og lengst til venstre, bruk skaleringsverktøyet til å skalere radene litt sammen.4. Høyreklikk over sylinderen og velg Face. Dra en markering over hele modellen, bruk deretter Ctrl tasten for å avmarkere sideflatene på sylinderen. Klikk på "Edit Polygons -> Extrude Face", scroll nedover i Channel boksen og sett "Keep Faces together" til OFF. Bruk den røde og den grønne skaleringsboksen til å skalere flatene så de får passelig avstand i mellom hverandre (F.eks. Local Scale X=0.85 og Local Scale Y=0.75).

5. Med de samme flatene fortsatt markert klikker vi på "Extrude Face" nok en gang (kan også bruke g tasten på tastaturet for å gjenta siste handling). Dra i den blå pilen til du får ønsket mønsterdybden i dekket (f.eks. Locale Traslate Z=0.6).6. For å få litt mer form på dekket kan vi gå tilbake til object mode og bruke "Edit Polygons -> Cut Faces Tool" for å kutte to nye linjer i objektet i toppvinduet (innerst og ytterst på dekket).

7. Gå i sidevinduet og marker alle sideflatene på objektet ved å høyreklikke over objektetet og velg face. Med alle sideflatene markert klikk på "Edit Polygons -> Extrude Face". Gå over til vanlig skaleringsverktøy. Bruk den gule og den grønne skalleringsboksen for å lage en fin avrunding.8. Repeter handlingen fra punkt nummer 7 til dekket er formet inn mot felgen. Trykk delete for å slette de siste flatenen for å få hull i gjennom senteret av dekket.

9. Gå tilbake til toppvinduet, Bruk "Create -> CV Curve Tool", tegn de to hvite kurvene som vist på bildet. Velg en av kurvene, klikk på "Surfaces -> Revolve []". Sett Axis Preset til X i innstillingsvinduet og klikk på "Revolve". Repeter for den andre kurven. Da er dekket ferdig. Bruk hypershade vinduet til å lage materialer.

Lykke til :)